We're on call 24/7

081 809 3564

Operating Hours

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Write To Us

[email protected]

คุณกำลังมองหาเรือดูด ขุดลอก ตะกอน โคลน เลน อยู่หรือไม่

บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด

บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญงานที่คลุกคลีอยู่กับงานขุดลอกและการกำจัด ตะกอน เลน มาอย่างยาวนาน .”ไฮโดรแคท” ถือเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเรือดูดตะกอนไฮดรอลิคจนาดเล็ก รวมถึงเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในขั้นตอนการดูด และกำจัดตะกอน โคลน เลน รายแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังให้เช่า และ ให้บริการงานทางด้านการดูดตะกอน โคลนเลน และการกำจัดตพกอนด้วยระบบและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

เรือดูดตะกอนไฮดรอลิคขนาดเล็ก “HYDROCAT” ได้ถูกออกแบบ/สร้าง ทดสอบ ปรับปรุงและและพัฒนามาจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถในการสูบส่งตะกอนสูง ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เป็นอยางดีโดยเฉพาะการขดลอกดินตะกอน โคลน เลน หรือวัชพืชในบริเวณที่เรือโป๊ะ แบคโฮ หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเขาถึงได้ หรือทำได้ยาก

และเพื่อเป็นการขยายสายการผลิต เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากข้้ึน ไฮโดรแคทยังเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย Hose Pump ยี่ห้อ HYDROCAT เพื่อรองรับกลุ่มลูกคาที่ตองการสูบส่งตะกอน เลน โคลน หรือของเหลวชนิดอื่น เช่น ปูนซีเมนต์ เป็นต้น Hose Pump เป็นป้ัมที่มีประสิทธิภาพในการสูบส่งของเหลวที่มีลกษณะเหนียว/หนืด สูง (High Viscosity) ได้ดี มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว Hose Pump เป็นเครื่องมือที่ใชง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงง่ายแก่การบำรุงรักษา และมีราคาที่ย่อมเยาซ่ึงลูกค้าสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ และระบบการจัดการ การดูดส่ง การกำจัดตะกอน โคลน เลน และของเหลวชนิดอื่นๆ ทั่งด้านคุณภาพและราคา ทั้งตลาดภายในประเทศไทย และประเทศในอาเซี่ยน

พันธกิจ

  • บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้า/การบริการ ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างแบรนด์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และครองใจลูกค้าตลอดไป
  • บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า/การให้บริการที่สร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการกำจัดตะกอน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
  • บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า รวมถึงลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

PRODUCT VIDEO

NEWS & EVENTS

Hydraulic Dredger

เรือดูด HydroCat ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรและช่างที่คลุกคลีอยู่กับงานขุดลอกตะกอน เลน แหล่งน้ำมายาวนาน เราใช้เวลาทดสอบ ปรับ ปรุงพัฒนาเป็นเวลา 3 ปี จนใช้ได้อย่างทนทานและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในบางสถานที่ เครื่องจักรอื่นๆไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรือดูดไฮโดรแคทมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเพียง 1,800 kg. สามารถขนย้ายเข้าหน้างานด้วยรถบรรทุกธรรมดาทั่วไป…

VIEW PRODUCTS

Slurry Boostr Pump

• อัตราสูบน้ำสูงสุด 350 ลบ.ม/ซม. ที่ Total Head 20 ม.
• เสื้อปั้มขึ้นรูปด้วยเหล็กหล่อ
• ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ CUMMINS 150 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ 2,500 รอบ/นาที
• ระบายความร้อนด้วยน้ำ
• ขนาดท่อทางดูด 6 นิ้ว และท่อทางส่ง 6 นิ้ว ประกอบมาพร้อมกับข้อต่อสวมเร็ว

LEARN MORE

Dredge and Pumping Equipt

• FLOATING PIPE (ชุดท่อแข็งลอยน้ำ)
• RUBBER HOSE (ชุดท่อยาง ใช้ต่อในน้ำ)
• HDPE PIPE (ชุดท่อแข็ง ใช้ต่อบนบก)
• REINFORCED RUBBER LINED HOSE PIPE (ท่อผ้าใบ)
• PIPE FITTING (ชุดข้อต่อ ตัวผู้-ตัวเมีย)
• ECCENTRIC CLAMP (แคลมป์รัดท่อ)
• HAND RATCHET PULLER (วินซ์ปรับสำยสลิงแบบมือ…

LEARN MORE

CUSTOMER / CLIENT