Home

เรามองหาความแตกต่างเพื่อนำมาซึ่งมุมมองที่หลากหลาย

สิ่งนี้ขับเคลื่อนโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าของเราและปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกที่เราทำงาน

Our Services

โดยช่างผู้ชำนาญงานที่คลุกคลีอยู่กับงานขุดลอกและการกำจัด ตะกอน เลน มาอย่างยาวนาน

บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด

บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญงานที่คลุกคลีอยู่กับงานขุดลอกและการกำจัด ตะกอน เลน มาอย่างยาวนาน “ไฮโดรแคท” ถือเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเรือดูดตะกอนไฮดรอลิคขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในขั้นตอนการดูด และกำจัดตะกอน โคลน เลน รายแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังให้เช่า และ ให้บริการงานทางด้านการดูดตะกอน โคลนเลน และการกำจัดตะกอนด้วยระบบและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ...Readmore

Our PROJECTS