About Us

บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด

บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญงานที่คลุกคลีอยู่กับงานขุดลอกและการกำจัด ตะกอน เลน มาอย่างยาวนาน “ไฮโดรแคท” ถือเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเรือดูดตะกอนไฮดรอลิคขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในขั้นตอนการดูด และกำจัดตะกอน โคลน เลน รายแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังให้เช่า และ ให้บริการงานทางด้านการดูดตะกอน โคลนเลน และการกำจัดตะกอนด้วยระบบและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

เรือดูดตะกอนไฮดรอลิคขนาดเล็ก “HYDROCAT” ได้ถูกออกแบบ/สร้าง ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนามาจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถในการสูบส่งตะกอนสูง ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอยางดีโดยเฉพาะการขุดลอกดินตะกอน โคลน เลน หรือวัชพืชในบริเวณที่เรือโป๊ะ แบคโฮ หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือทำได้ยาก

และเพื่อเป็นการขยายสายการผลิต และเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น ไฮโดรแคทยังเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย “HYDROCAT Viscosity Pump” เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสูบส่งตะกอน โคลน เลน หรือของเหลวชนิดเหนียวข้นอื่นๆ Viscosity Pump ยี่ห้อ Hydrocat เป็นปั๊มที่มีประสิทธิภาพในการสูบส่งของเหลวที่มีความเหนียว/หนืดสูงได้ดี (High Viscosity) มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงง่ายแก่การบำรุงรักษา สามารถตอบโจทย์ในกรณีที่พื้นที่การใช้งานที่เรือดูดตะกอนไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และมีราคาที่ย่อมเยาซึ่งลูกค้าสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย

นอกจากนี้ไฮโดรแคท ยังให้บริการกำจัดตะกอนในถังพักน้าใส ตามอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตน้ำอุปโภคบริโภค โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ รวมทั้งสระว่ายน้าตามอาคารบ้านเรือนด้วย HYDROCAT Cleaning Robotic ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดูดตะกอนใต้น้าประสิทธิภาพสูง ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัย จึงสามารถทำงานได้ทั้งในถังน้าใสที่เป็นทั้งบ่อเปิดและบ่อปิด มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูง สามารถสูบตะกอนออกจากบ่อได้ โดยที่ไม่จาเป็นต้อง Shut Down ระบบจ่ายน้าทั้งระบบ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ และระบบการจัดการ การดูดส่ง การกำจัดตะกอน โคลน เลน และของเหลวชนิดอื่นๆ ทั้งด้านคุณภาพและราคา ทั้งตลาดภายในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน

พันธกิจ

  • บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้า/การบริการ ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างแบรนด์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และครองใจลูกค้าตลอดไป
  • บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า/การให้บริการที่สร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการกำจัดตะกอน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
  • บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า รวมถึงลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว