โครงการสูบตะกอนใต้น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี

Project Details

ลักษณะงาน

สูบตะกอนใต้น้ำออกจากบ่อ ในระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชานี ปริมาณตะกอนประมาณ 5,000 ลบ.ม.