โครงการสูบตะกอนออกจากบ่อ Recycle ปี62

Project Details

ลักษณะงาน

สูบตะกอนออกจากบ่อ Recycle ไปบ่อเกลือ ดูดล้างเคลียร์บ่อ