โครงการดูดตะกอน เลน ออกจาก Lake สนามกอล์ฟ อโยธยาลิงค์

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอน เลน ออกจาก Lake สนามกอล์ฟ อโยธยาลิงค์ เพื่อเพิ่มพิ้นที่เก็บกักน้ำ