โครงการดูดตะกอนออกจากบ่อน้ำดิบ

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอน เลน ออกจาก บ่อน้ำดิบปริมาณ