งานบริการดูดตะกอนออกจากบ่อตะกอนไปพื้นที่ทิ้งตะกอน บ่อ1 บ่อ2

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดูดตะกอนออกจากบ่อตะกอนไปพื้นที่ทิ้งตะกอน บ่อ1 บ่อ2 ดูดล้างเคลียร์บ่อ กำจัดวัชพืช ปรับแต่งขอบบ่อ