งานบริการดูดตะกอนออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ฟาร์มเอบีจ ปี62

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดุดตะกอนออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ไปพื้นที่ตากตะกอนที่ฟาร์มกำหนด ปริมาณตะกอน 30,000 ลบ.ม.