งานบริการดูดตะกอนออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

Project Details

ลักษณะงาน

จ้างบริการดูดตะกอนใต้น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ