งานบริการดูดตะกอนบ่อพักน้ำดิบ ประปาภูมิภาค สาขาบางปะกง

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดูดตะกอนบ่อพักน้ำดิบ ประปาภูมิภาค สาขาบางปะกง ปริมาณตะกอน 20,000 ลบ.ม.