งานบริการดูดตะกอนด้วยเรือดูดไฮดรอลิค ตะกอนใต้น้ำจาก Lake

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดูดตะกอนด้วยเรือดูดไฮดรอลิค ตะกอนใต้น้ำจาก Lake ขนาด 4,000 m3 หน้าคลับเฮาส์ ไปทิ้งพื้นที่ทิ้งตะกอน