งานดูดตะกอน อ่าง Basin Cooling Tower #2

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน Basin Cooling Tower#2 จำนวน 6 cell ดูดไปบริเวณที่ลูกค้ากำหนด