งานดูดตะกอน รางส่งน้ำ

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำ