งานดูดตะกอน บ่อพักน้ำดิบ บ่อ EQ และบ่อ Polishing Pond

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อพักน้ำดิบ บ่อ EQ และบ่อ Polishing Pond ไปยังพื้นที่เก็บตะกอน