งานดูดตะกอน บ่อพักน้ำดิบ บ่อ EQ และบ่อ Polishing Pond ครั้งที่ 1

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อพักน้ำดิบ บ่อ EQ และบ่อ Polishing Pond ไปยังพื้นที่เก็บตะกอน