งานดูดตะกอน บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมแยกน้ำด้วยถุงกรอง Geotextile

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน จากบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ 1 และ2 พร้อมแยกน้ำด้วยถุงกรอง Geotextile