งานดูดตะกอนเพื่อเปิดทางน้ำบ่อเก็บน้ำ

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน เพื่อเปิดทางน้ำเข้าบ่อเก็บน้ำ