งานดูดตะกอนวีแนส(กากส่า) 20,000 ลบ.ม. ระยะส่ง 500 เมตร

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอนวีแนส(กากส่า) 20,000 ลบ.ม. ระยะส่ง 500 เมตร เป็นการดูดตะกอนที่มีความหนืดสูงมาก