งานดูดตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย 30,000 ลบ.ม.

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอนประมาณ 30,000 ลบ.ม.ไปยังพื้นที่ที่ลูกค้าเตรียมไว้ระยะทางสูบส่งประมาณ 300 เมตร บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจให้ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิสจำกัดเข้าไปดูดตะกอนรอบที่สอง เป็นการดูดตะกอนส่วนที่เหลือจำนวน 30,000 ลบ.ม.