งานดูดตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย(บ่อ EQ) 22,600 ลบ.ม.

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอนประมาณ 22,600 ลบ.ม. จากบ่อ EQ ไปยังบ่อพักตะกอนระยะส่งประมาณ 600 เมตร