งานดูดตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย ปีที่ 3 จำนวน 60,000 ลบ.ม.

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอนประมาณ 60,000 ลบ.ม.ไปยังพื้นที่ที่ลูกค้าเตรียมไว้ระยะทางสูบส่งประมาณ 300 เมตร บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจให้บริษัทเข้าไปดูดตะกอนเป็นปีที่สามติดต่อกัน เป็นการดูดตะกอนส่วนที่เหลือจำนวน 60,000 ลบ.ม.