งานดูดตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย 25,000 ลบ.ม.

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอนประมาณ 25,000 ลบ.ม.ไปยังพื้นที่ที่ลูกค้าเตรียมไว้ระยะทางสูบส่งประมาณ 300 เมตร