งานดูดตะกอนบ่อตะกอน ระบบผลิตน้ำประปา ครั้งที่2

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อตะกอน ระบบผลิตน้ำประปา เพื่อดูดตะกอนเคลียร์บ่อให้สามารถรับตะกอนใหม่ได้