งานดูดตะกอนจากบ่อพัก

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอนจากบ่อพักตะกอนไปยังบ่อเก็บตะกอน