งานดูดตะกอนจากบ่อพักตะกอน

Project Details

ลักษณะงาน

ดูดตะกอนจากบ่อพักตะกอนไปยังพื้นที่ที่ลูกค้าเตรียมไว้