งานจ้างเหมาสูบล้างบ่อไบโอแก๊ส ฟาร์มสุกรปากช่อง

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบล้างบ่อไบโอแก๊ส ฟาร์มสุกรปากช่อง สูบส่งตะกอนไปพื้นที่ทิ้งตะกอน