งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อน้ำดิบ

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อน้ำดิบ ไปพื้นที่ทิ้งตะกอน ปริมาณตะกอนรวมประมาณ 2,000 ลบ.ม.