งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำออกจากบ่อ

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำ ไปพื้นที่ทิ้งตะกอน