งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อพักน้ำ บ่อ#1

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อพักน้ำ บ่อ#1 ขนาด 4,500 ตร.ม. ไปพื้นที่ทิ้งตะกอน ปริมาณตะกอนรวมประมาณ 2,700 ลบ.ม.