งานจ้างเหมาสูบตะกอนเยื่อกระดาษใต้น้ำบ่อพักน้ำ

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนเยื่อกระดาษใต้น้ำบ่อพักน้ำ กลับเข้า line ผลิต ปริมาณตะกอนรวมประมาณ 1,540 ลบ.ม.