งานจ้างเหมาสูบตะกอนออกจากบ่อ Sedimentation and Retention Pond ปีที่ 2

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อพักน้ำดิบ บ่อ ผลิตเอทานอล Sedimentation and Retention Pond ปีที่2 เดือนพ.ย. 59 เพื่อลดปริมาณตะกอนที่สะสมภายในบ่อ