งานจ้างเหมาสูบตะกอนออกจากบ่อ บำบัดน้ำเสียปีที่2

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อบำบัดน้ำเสีย (EQ) สูบส่งไปยังบ่อพักตะกอนระยะ 300 เมตร จ้างเป็นปีที่สองติดต่อกัน