งานจ้างเหมาสูบตะกอนออกจากบ่อ Sedimentation and Retention Pond

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อพักน้ำดิบ บ่อ ผลิตเอทาน