งานจ้างเหมาสูบตะกอนออกจากบ่อ บำบัดน้ำเสีย

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อบำบัดน้ำเสียสูบส่งไปยังบ่อพักตะกอนระยะ 300 เมตร