งานจ้างเหมาสูบตะกอนพร้อมทำให้ตะกอนเข้มข้นด้วยระบบ Thickener Pond

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนพร้อมทำให้ตะกอนเข้มข้นด้วยระบบ Thickener Pond ขนาด 20,000 m3