หุ่นยนต์ทำความสะอาดใต้น้ำ (HYDROCAT Cleaning Robotic)

หุ่นยนต์ทำความสะอาดใต้น้ำ (HYDROCAT Cleaning Robotic)

“หุ่นยนต์ทำความสะอาดใต้น้ำ (HYDROCAT Cleaning Robotic) ถูกออกแบบมาพื่อให้สามารถทำความสะอาดใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในบริเวณบ่อ หรืออ่างเก็บน้ำ แบบเปิด และแบบปิด ซึ่งคนไม่สามารถลงไปทำความสะอาดได้ และในขณะที่เครื่องทำงานไม่จำเป็นต้อง Shut Down ระบบการจ่ายน้ำสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องโดยใช้ผู้ควบคุมเพียงคนเดียว มีความปลอดภัยสูงในขณะปฏิบัติงาน”

หมวดหมู่สินค้า: HYDROCAT