ให้บริการดูดตะกอน เลน โคลน พร้อมระบบจัดการ/กำจัดตะกอน

ให้เช่า ให้บริการ ดูดและจัดการตะกอน โคลน เลน ด้วยเรือดูด ระบบไฮโดรลิคขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในที่ที่อุปกรณ์อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยน้ำหนักเพียง 1,720 กิโลกรัม เหมาะสำหรับ ห้วย หนอง คลองบึง บ่อ อ่างเก็บน้ำ สนามกอล์ฟ ทะเลสาปหมู่บ้าน และอื่นๆ ที่รถขุดเข้าไม่ถึง

เรือดูดผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง และทนทานกว่าเครื่องจักรหลายๆตัวที่มีขนาดใหญ่กว่า นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ระบบดูดและลำเลียงตะกอนมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยตะกอนจะถูกดูดด้วยปั๊มไฮดรอลิค ด้วยอัตราการสูบ 300 ลบ.ม./ชม. ส่งผ่านท่อระยะทางกว่า 1,000 เมตร ทำให้สะดวก และประหยัดเวลา การกำจัดตะกอนมีหลายวิธีตามความต้องการ และความเหมาะสมของสถานที่

  • ตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste)
  • ตะกอนจากโรงกรองน้ำ (Fine grained dredged material)
  • ตะกอนจากเหมืองแร่ (Mining and Drilling waste)
  • ตะกอนจากระบบระบายน้ำชุมชน (Municipal sewage sludge)
  • ตะกอนจากภาคเกษตรกรรม (Agricultural Waste)
  • ตะกอนจากขี้เถ้าของโรงงานถ่านหิน (Fly ash and Coal dust)
  • ตะกอนจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ (Pulp and paper mill sludge)