ให้บริการกำจัดตะกอนในถังพักน้ำใส

Play Video

ให้บริการกำจัดตะกอนในถังพักน้ำใส

“ไฮโดรแคท ยังให้บริการกำจัดตะกอนในถังพักน้ำใส ตามอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิตน้ำอุปโภคบริโภค โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ รวมทั้งสระว่ายน้ำ ตามอาคารบ้านเรือนด้วย HYDROCAT Cleaning Robotic ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดูดตะกอนใต้น้ำประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ทั้งในถังน้ำใสที่เป็นทั้งบ่อเปิดและบ่อปิด มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูง สามารถสูบตะกอนออกจากบ่อได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้อง Shut Down ระบบจ่ายน้ำทั้งระบบ”